ผมได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันโดยการนำ

เนื้อหาต่างๆในตำราที่มีข้อปฏิบัติ, ระเบียบข้อบังคับต่างๆ,และนำข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆที่ไปพบ

เจอมาอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจหรืออาจจะเป็นการที่ไม่ได้ปฏิบัติบ่อยครั้งก็อาจจะหลงลืมไปบ้าง

ก็ลองอ่านดูนะครับ เจตนาก็เพื่อจะให้เด็กๆลูกเสือของเราได้พบกับสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนของการ

เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยครับ

 

         สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน สำนักงาน

ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะทำการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึก

อบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)ระหว่างวันที่24 -30 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า

 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด  1.โครงการ  2.ใบสมัคร

 

 

 

 

ประวัติลอร์ดเบเดนเพาเวลล์

กำเนิดกิจการลูกเสือโลก

องค์การลูกเสือโลก

กิจการองค์การลูกเสือโลก

หลักการเบื้องต้นการลูกเสือโลก

การลูกเสือสำหรับเด็กชาย

เหตุผลที่ ลส.1กองไม่เกิน32 คน

เครื่องหมายลูกเสือโลก

ความหมายลูกเสือ"scout"

บารอน เบเดน-เพาเวลล์

โอเลฟ เซนท์แคล โซมส์

น้องสาวคนเดียวของ บี พี

ของขวัญของ บี พี

ศิษย์เก่าของ บี พี

สาส์นฉบับสุดท้ายของบีพี

วาระสุดท้ายของท่านบีพี

ป้ายหน้าหลุมฝังศพ ของ บี- พี

แผ่นศิลาจารึก อนุสรณ์ บีพี

กฏลูกเสืออังกฤษ

กฏลูกเสืออเมริกา

อิสริยาภรณ์ลูกเสือโลก

ธรรมนูญสมัชชาลูกเสือโลก

เครื่องหมายวูดแบดจ์

การอบรมลูกเสือของ บี พี

การลูกเสือเปรียบเสมือนเกม

เราเป็นลูกเสือด้วยกัน

พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย

พระนามของของรัชกาลที่ 6

ความหมายของ"เสือป่า"

คำขวัญเสือป่า

ข้อบังคับเครื่องแบบเสือป่า

เครื่องแบบเสือป่า

กำเนิดลูกเสือคนแรกของไทย

พิธีเข้าประจำกองครั้งแรก

คำสาบาลของลูกเสือสมัย ร.6

ความเป็นมาของคำว่า "ไชโย"

ลูกเสือคนแรกของไทย&เอเชีย

เสือป่าหญิงพระองค์แรก

มหาดเล็กห้องบรรทม (คน)

เทพผู้อารักขา รัชกาลที่6 (เทพ)

ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยง   (สัตว์)

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

เครื่องหมาย, ผ้าผูกคอ สำหรับ

พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประวัติและกิจการลูกเสือไทย

พระนามเต็มของรัชกาลที่ 9

ฉลองพระองค์ชุดสภานายกฯ

ผู้สมควรจะเป็นลูกเสือ

ผู้ที่จะแต่งเครื่องลูกเสือได้

เครื่องแบบลูกเสือสมัย ร.8

เครื่องแบบลูกเสือสยาม

ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือ

ลูกเสือแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยาม

สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ

สมาชิกสมาคมลูกเสือนานาชาติ

สามปู่เสือแห่งการลูกเสือไทย

ยุคก่อตั้ง

ยุคส่งเสริม

ยุคประคับประคอง

ยุคก้าวหน้า

ยุคถึงประชาชน

การแสดงธงชาติที่สำคัญ

การประดับธงชาติไทย

วิธีชักธงชาติไทย

วันสำคัญที่ต้องชักธงชาติไทย

การลดธงชาติไทยครึ่งเสา

การทำความเคารพธงชาติ

การดูแลรักษาธงชาติ

การประดับธงชาติ

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต

การกระทำไม่เหมาะสมกับธงชาติ

ธงประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ

ธงประจำกองลูกเสือจังหวัด

ธงกรมเสือป่าพรานหลวงฯ

ธงประจำกรมเสือป่าราบหลวง

ธงเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีฯ

 

วันสำคัญที่กองลูกเสือจัดกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี

วันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี

วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

ความสำคัญเครื่องแบบลูกเสือ

แต่งเครื่องแบบอย่างไร

เครื่องแบบลูกเสือ สำรอง

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

เครื่องแบบผบ.ลูกเสือ สำรอง

เครื่องแบบผบ.ลูกเสือ สามัญ

เครื่องแบบผบ.สามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบผบ. วิสามัญชาย

เครื่องแบบผบ.วิสามัญหญิง

เครื่องแบบผบ.พิเศษหญิง

เครื่องแบบผบ.พิเศษชาย

แนวทางการแต่งกายผบ.ลูกเสือ

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์

ประดับfleur-de-lis ผบ.ลูกเสือ

กำหนดการวันสถาปนาฯ

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน

ตัวอย่างคำให้โอวาท

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน(จังหวัด)

ตัวอย่างคำให้โอวาท(จังหวัด)

แนวการฝึกสวนสนามวันสถาปนา

แนวประกวดสวนสนาม

แนวปฏิบัติสวนสนามระดับอำเภอ

ขนาดของไม้ถือ

การใช้ไม้ถือของ ผบ.ลส.

รูปการใช้ไม้ถือของ ผบ.ลส.

เกร็ดความรู้ "วันวชิราวุธ"

กำหนดการวันวชิราวุธรำลึก

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน

ตัวอย่างคำให้โอวาท

การบูชาพระรัตนตรัย(ประธาน)

การถวายราชสดุดี (จังหวัด)

ขั้นตอนการถวายราชสดุดี

การถวายราชสดุดีของประธาน

การถวายราชสดุดีในอาคาร

การถอด,สวมหมวกราชสดุดี

การจัดวางเครื่องทองน้อย

เพลงราชสดุดี

คู่มือการประกวดระเบียบแถว

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 1

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 2

ลูกเสือคุณธรรม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ลูกเสือประชาธิปไตย

ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย

พรบ.ลูกเสือ 2551

คณะกรรมการ ลส.เขตพื้นที่ฯ

เข็มลูกเสือบพเพ็ญประโยชน์

พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ

การบริหารค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพลูกเสือ

ลูกเสือมุมมองของพล.อ.สุชาติ

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง

การพัฒนาค่ายลูกเสือ

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ร.ร.

ข้อบังคับฯสโมสรลูกเสือ

หลักฐานการตรวจขั้นที่ 5

ตรวจขั้นที่ 5ต้องสาธิตอะไรบ้าง

การขอรับการตรวจขั้นที่ 5

แนวปฏิบัติการตรวจขั้น 5

การตรวจเอกสารในกองลูกเสือ

การตรวจการเปิดประชุมกอง

การสาธิตการประชุมนายหมู่

การสาธิตการสวนสนาม

การสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้น 5

เอกสารตรวจขั้นที่ 5

เอกสารตรวจขั้นที่ 5(ลสสำรอง)

การจัดที่ประชุมนายหมู่

ลำดับการเข้าห้องประชุม

การเปิดและการพูดในที่ประชุม

การปิดการประชุม

หน้าที่ของเลขานุการการประชุม

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในที่ประชุม

การออกจากห้องประชุม

ตัวอย่างแบบลงชื่อเข้าประชุม

แนวทางการประชุมนายหมู่

ขนาดของป้าย

ธงประจำกอง สำรอง

ธงประจำกองสามัญ

ธงประจำกองสามัญรุ่นใหญ่

ธงประจำกองวิสามัญ

ขนาดของไม้พลองลูกเสือสามัญ

ขนาดของไม้ง่าม ลญ. ลว.

การรวมและขยายอาวุธ

หมู่ลูกเสือสำรอง

หมู่ลูกเสือสามัญ

หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หมู่ลูกเสือวิสามัญ

หมู่เนตรนารีสำรอง

หมู่เนตรนารีสามัญ

หมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

หมู่เนตรนารีวิสามัญ

การลูกเสือคือ

ขบวนการลูกเสือคืออะไร

สาระสำคัญของการลูกเสือ

อุดมการณ์ของการลูกเสือ

แปลความหมายสาระสำคัญลส.

กโลบายในการฝึกอบรมลูกเสือ

การพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ

พลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ

ประโยชน์ของการลูกเสือ

การสอน 5 ขั้นตอนตามแบบบีพ

การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม

การให้คำปรึกษาแก่ลูกเสือ

วิทยากรที่ไม่ควรเชิญมาร่วมงานi

โครงสร้างการฝึกอบรม ผบ.ลส

วิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

บทบาทวิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

หน้าที่วิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

ขอรับวูดแบดจ์ 3 ท่อน

การประชุมรอบเสาธง

การแบ่งหน้าที่สายตรวจ

กำหนดคะแนนประจำวัน

กำหนดคะแนนในการตรวจ

วิธีการตรวจแบบจู่โจม

วิธีการตรวจโดยคณะนายหมู่

นายหมู่ตรวจหมู่ตนเอง

การเรียกชื่องานเลี้ยงสังสรรค์

การเรียกวุฒิทางลูกเสือ

หลักสูตรการอบรม ผบ.ลส.

วิธีการสอนแบบฐาน

การลอดซุ้มในการฝึกอบรม

สวดมนต์,ร้องเพลงสรรเสริญฯ

คุณสมบัติผู้ที่เป็นลูกเสือที่ดี

โอกาสในการแสดงรหัส

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น

การจับมือซ้ายของลูกเสือ

วิวัฒนาการการลูกเสือไทย

คติพจน์ของลูกเสือ

สัญญาณนกหวีด

การเปิด-ปิดประชุมกอง

ระเบียบแถว

การบุกเบิก

แผนที่ - เข็มทิศ

ทักษะลูกเสือ

การผจญภัย

เงื่อนเชือก

การเดินทางไกล

การเล่นเกม

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 28 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าจัดอบรมวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จำนวน 11 วิชา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 22-24 กุมภาพันธ์  2557)

คลิ๊ก

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสโมสรผู้บังคับบัญชาลููกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ( 15 กุมภาพันธ์ 2557)

คลิ๊ก

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งจำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (2 กุมภาพันธ์ 2557) รูปภาพ

คลิ๊ก

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ จัดอบรมทบทวนลููกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติตามภารกิจที่ได้้รับมอบหมายเพื่อนำไปปฏิบัติในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 31 มกราคม 2557) รูปภาพ

คลิ๊ก

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลููกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย,ชมรมลูกเสืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้ความรู้กับประชาชนในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 30 มกราคม 2557) รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมผู้บังคับบัญชาลููกเสืออาสา กกต.เพื่อเตรียมการให้บริการ การจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ( 27 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งกลาง(ล่วงหน้า)  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (26 มกราคม 2557)

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งกลาง(ล่วงหน้า)  ณ ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (26 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวนการฝึกอบรมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์  อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 23-24 มกราคม 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีกรแคมป์ไฟและนำทีมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา(ทีมบันเทิง) ชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 22มกราคม 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C.) รุ่นที่ 108  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ( 17 มกราคม 2557 )

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่108 (L.T.C.) ที่ค่ายลูกเสือเวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีท่าน รศ.ไพรัช  พันธุชาตรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม  (13 - 19 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนวชิรป่าซาง  ณ ค่ายลูกเสือศูนย์วนเกษตร ออยสก้า อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 102 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 6-8 ธันวาคม 2557 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  62 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 25-27 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ จัดประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556  ของกองลูกเสือโรรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 11 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 63"กิจกรรมพัฒนาผู้็เรียน การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ" ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่ 18 ธันวาคมพ.ศ. 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าให้บริการจัดทำฐานผจญภัย ณ ค่ายลูกเสือวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วันที่10 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ( วันที่ 24 -27 ตุลาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 4 -7 ตุลาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ รับของที่ระลึกจาก ผอ.ประชากร  เขื่อนปัญญา ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดลำพูน ( 11  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดลำพูน ( 11  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ รับเกียรติบัตรจากนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผช.รมต.ศธ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ( 6-8  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ( 6-8  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตและคุณธรรม "งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (21-23สิงหาคม 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าร่วม "งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 21 - 23   สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินทักษะลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ "การสร้างค่ายพักแรม" ในงานทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลลี้   จังหวัดลำพูน ( 19   สิงหาคม 2556 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมการนำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 เข้าร่วม"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 13  สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำนักเรียนชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมแสดงงานพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาแก้ว ปริสุทโธ  ณ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมวนาราม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก (22 กรกฏาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัด"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 18  กรกฎาคม และวันที่,1 สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์,โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   ( 12 - 14  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ สมาชิกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปลูกป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยา ในโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี  สวนป่าสลวง - ขี้เหล็ก   อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ( 6 กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน ( 10  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัด"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35   อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง ( 9  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดลำพูนนำกองเนตรนารีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดสวนสนาม ณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร ( 1  กรกฎาคม  2556 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมรับนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ โดยมีนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา เป็นประธานณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ( 30  มิถุนายน 2556 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 25 มิถุนายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการโดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ( 19 มิถุนายน 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะวิทยากรและผู้ประสานงานโครงการเพื่อเตรียมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556   ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน ( 8  พฤษภาคม 2556 ) 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556  โดยมีนางพิมประไพ ดิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียราชประชานุเคราะห์ 26   อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน   ( 23  พฤษภาคม 2556 ) 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว กรรมการบริหารสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์และผู้หลักผู้ใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่   ( 10  เมษายน 2556 ) 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ( 15 มีนาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้รายวิชาวิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญและพิธีการลูกเสือสามัญ ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 / 2556  ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (22-24 กุม๓าพันธ์ 2556 ) 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรเล่นแคมป์ไฟ"เวทีวัฒนธรรม"งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ ลานเวทีวัฒนธรรมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 19 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะลูกเสือวิสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกลองสะบัดชัย,กลองปู่จา,จรวดน้ำ,การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุในงาน ชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2  ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน (19 กุมภาพันธ์ 2556)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ร่วมประชุมกับผู้บังคับการค่ายย่อยงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 18 กุมภาพันธ์ 2556)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสนามงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 18 กุมภาพันธ์ 2556)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะลูกเสือวิสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมสร้างฐานผจญภัยเพื่อใช้ในงาน ชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 16- 19 กุมภาพันธ์ 2556)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 12 กุมภาพันธ์ 2556)  รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกในการจัดการฝึกอบรมวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาในระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 310 คน โดยใช้วิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาทั้งหมด ( 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2556)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้รายวิชาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้สูง รุ่นที่ 1 / 2556  ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน 27 มกราคม 2556  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมงานGilwell Reunion ของสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ โดยมีท่านเดช  วรเจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้หลานคุณย่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 19 มกราคม 2556  รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมพิธีการเปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ของมหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2554  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  64 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 27-29 ธันวาคม 2555 )  ภาพกิจกรรม

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีกรแคมป์ไฟและนำทีมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา(ทีมบันเทิง) ชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน ( 8 ธันวาคม 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงเพื่อขอรับเครทืองหมายวูดแบดจ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ( 24 พฤศจิกายน 2555 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 671 ณ ศูนย์พัฒนาบคลกรทางการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียนประจำภาคเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย  ดยมีท่านผอ.สนั่น หล้านามวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 24 - 30 ตุลาคม 2555 )  รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของหมู่บ้านวชิราวุธ ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19     ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี (19 - 25 พ.ย.2555)

 ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี (19 - 25 พ.ย.2555)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่องการต้านภัยยาเสพติด โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) โดยผู้เข้าอบรมเป็นกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 99 หมู่บ้าน โดยมีนายอุดม  จันตาใหม่  นายอำเภอลี้ เป็นประธาน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงค์ษาอุปถัมภ์   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 26 กันยายน2555 )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน  ( วันที่ 22 กันยายน 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 )

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 653 สถานที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำเพง จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน ดร.สุชาติ ใจภักดี ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ( 26 เม.ย.- 2 พฤษภาคม2555 )  

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ม ีนายศราวุธเขื่อนคำ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ( 28  เมษายน- 4 พฤษภาคม 2555 )

สพป.เชียงใหม่ เขต3 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง นายศราวุธ เขื่อนคำ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯกองที่ 2 ( 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย  หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมี ลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 382  คน  สถานที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( วันที่ 24 - 26  กุมภาพันธ์ 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้ารับเกียรติบัตรจากากรคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สถานที่เมืองทองธานี   ( วันที่ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2555 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม, ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด, ลูกเสือประชาธิปไตย) โดยมี วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ให้ความรู้และเสนอแนะ  สถานที่โรงแรมธาริน  จังหวัดเชียงใหม่ ( วันที่ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2555 )  

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2554  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  64 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 27-29 ธันวาคม 2554 )  

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 634 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ท่านผอ.มานพ ดีมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 22 - 28 ตุลาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกิจการลูกเสือไทย และกิจการลูกเสือโลกกับลูกเสืออาสากกต.ในการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน  ( วันที่ 20 กันยายน 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนมอบเกียรติบัตรเชิดชเกียรติให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 21 / 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18  กันยายน 2554

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 21 / 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ( วันที่ 16 ถึง 18  กันยายน 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  (1 - 3 สิงหาคม 2554 )  รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 518 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านนิคม     อินทรโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 15 - 20 สิงหาคม 2554)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ( 26 ก.ค. -  4 สิงหาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ( 26 ก.ค. -  4 สิงหาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 3 งานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทยเทอดไท้องค์ราชันย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน) ระหว่างวันที่ 15 - 17  กรกฎาคม 2554  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ(ครูเกษสรินทร์ บุญกนัก,ครูกุศล  ยอดดำเนิน ,ครูอนุรักข์  สุขใจ) และลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดี์วิทยาเข้าร่วมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทยเทอดไท้องค์ราชันย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 11 / 2554   ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ( 8 - 10 กรกฏาคม 2554

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรังษี  พุฒจร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 8 - 10 กรกฏาคม 2554

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  462คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18  คน ( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 )  

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  40 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2  คน ( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกรรมการประกวดสวนสนามทั่วประเทศ  สถานที่ศูนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"  จังหวัดสมุทรปราการ ( วันที่ 16 - 17  มีนาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 8 / 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาทรายวิทยาคม   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   ( 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)

คสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 8 / 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาทรายวิทยาคม   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   ( 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าประจำกอง  ณ โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 16 กุมภาพันธ์ 2554

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดงานชุมนุมลูกเสือครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทยร่วมใจฉลองครบรอบ 84 พรรษา มหาภูมิพล  ณ สนามกีฬากลางตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  โดยมี นายนิคม  สมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( วันที่ 9 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2554 ) เป็นผู้บังคับการค่าย

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ"งานชุมนุมลูกเสือครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทยร่วมใจฉลองครบรอบ 84 พรรษา มหาภูมิพล" ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุมสนามกีฬากลางตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  โดยมี นายนิคม  สมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ( 7 กุมภาพันธ์ 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมี นายประจักร์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ( 4 กุมภาพันธ์ 2554 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2553  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  77 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 22-24 ธันวาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 476 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ) .

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสโมสรลูกเสือแห่งประเทศไทย"การประชุมสัมนาการพัฒนาศักยภาพสโมสรลูกเสือ" ใน วันศุกร์ที่ 5.พฤศจิกายน 2553 )เวลา 15.30 น. ณ ชั้น3  ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ  กทม.

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 588 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีท่านสายัณห์   สันทัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 24 - 30 ตุลาคม 2553 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน จัดโดยสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( 10 - 16 ตุลาคม 2553 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ) รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ( 4 - 10  ตุลาคม 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำกองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดลำพูนและตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ( 1 กรกฏาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดลำพูนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ( 1 กรกฏาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  ร่วมกระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  450 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18  คน ( 29 มิถุนายน 2553 )  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 16 มิถุนายน 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมก่อตั้งสมาพันธสมาคมสโมสรลูกเสือภาคเหนือ ณห้องประชุมเวียงพิงค์ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา อำภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   ( 8 - 9  สิงหาคม 2552 )

สำนักงาน กกต.จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จัดอบรมนายหมู่ลูกเสืออาสา กกต. รุ่นที่ 2 (ทดแทนรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้ว)  13 กันยายน 2551

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้ารับการอบรมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีพัฒนาคุณธรรมนำความรู้หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือจราจร รุ่นที่1 ณ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  13-15 มิถุนายน 2551

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 18 - 20 ตุลาคม 2552 )  

สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ ร่วมกับสพท.เชียงใหม่ เขต4 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านสมมาต  สังขพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 12 - 17  ตุลาคม 2552 )  

คลิ๊กดูรูปบรรยากาศการอบรม

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 9 - 11 ตุลาคม 2552 )  

สพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษายุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.ลำพูนเขต 2 จำนวน 103 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ท่านเดช  วรเจริญศรี มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ ห้องประชุม สพท.ลำพูนเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ( 7 ตุลาคม 2552 )

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2  จัดทำพิธีมอบเครื่องหมายวู้ดแบดจ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ณ ค่ายค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7 / 2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 28 - 30 สิงหาคม 2552 )   รูปภาพ

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7 / 2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 28 - 30 สิงหาคม 2552 )  

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ร่วมเป็นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนจิระพิทยา  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

กระบวนการลูกเสือ

 สพท.ลำพูนเขต 2 การประชุมดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ ห้องประชุม สพท.ลำพูนเขต 2

สพท.ลำพูนเขต 2  จัดอบรมวิชาระเบียบแถว ให้กับลูกเสือเสือโรงเรียนจำนวน 200 คน สังกัดโรงในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของค่ายย่อยที่ 3 ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 18    ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 18    ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

งานชุมนุม

  ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ใให้กับลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือในงานงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเทิดไท้องค์ราชันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2  ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2  ณ สนามกีฬาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

3 ท่อน รุ่นที่

 ครูศราวุธ   เขื่อนคำ  ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  รุ่นที่  520  ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

  ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เป็นกรรมการประกวดสวนสนามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้(ประกวดระเบียบแถว) ณ สนามกีฬากลางประจำจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต1  (12 มิถุนายน 2551)

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ  เป็นตัวแทนของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง.โรงเรียนวัดบ้านดง ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 มอบโล่ห์การเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสันติภาพ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-5 เดือนเมษายน 2551 ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ โดยมี นายสุทัศน์  ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นผู้รับมอบ (4 มิถุนายน 2551)

   ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   ข้าร่วมเป็นประชุมเพื่อกำหนดและเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้(ประกวดระเบียบแถว) ณ ห้องประชุม 2 ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมี นายสุทัศน์  ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน   (4 มิถุนายน 2551)

 ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่496 (A.L.T.C.)ค่ายลูกเสือชั่วคราวผึ้งหลวงรีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  (1 - 7 พฤษภาคม 2551)  

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่494 (A.L.T.C.) ที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 123 - 30 เมษายน 2551)

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ  "66 th Leader trainres Course"   (สี่ท่อน) รุ่นที่ 66 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี (3 - 9 เมษายน 2551)

   สพท.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ส่งผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือสันติภาพฯ  ระหว่างวันที่ 1 - 5  เมษายน พ.ศ.2551 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (1 - 5 เมษายน 2551)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา "การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 2 / 2551 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักคุมประพฤติจังหวัดลำพูน (สาขาอ.ลี้) จ.ลำพูน (23 - 30 มีนาคม 2551)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกตและเด็กชายอัยยรัฏฐ์  ตุยาสัย(ตัวแทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ณ ไฮแลนด์ปาร์ค ประเทศอังกฤษ ) เสนอผลการดำเนินงานของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในการติดตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลยุทธที่ 1 (13  ก.พ. 2551)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำเสนอผลการดำเนินงานของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในการติดตามความสำเร็จความก้าวหน้าของโครงการต่างๆจากการสนับสนุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน ) โดยนำเสนอกลยุทธ์เรื่องการทำงานเป็นทีม (8  ก.พ.. 2551)

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทำพิธีเข้าประจำกอง(ส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน27 ธ.ค. 2550

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ปฏิบัติภารกิจช่วยงานในวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน23 ธ.ค. 2550

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ให้ความร่วมมือในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 20 ธ.ค. 2550

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน15 - 16 ธ.ค. 2550

กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว(สวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ)  ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน(12 -14 ธ.ค. 2550)

ตัวแทนลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย(เด็กชายธัญพิสิทธิ์ ปะวัลละ)ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ "ช่วยคิด ช่วยทำ"มีผู้ดำเนินรายการคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์และ ดร.เจตน์   โทณะวนิก และคุณพัชรศรี(กาละแม)  เบญจมาศ ร่วมรายการ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน( 8 ธ.ค. 2550 )

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้นำ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

1 ต.ค. 2550  ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ได้ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาในการขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ของคณะผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

7- 9 ก.ย. 2550  ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ได้ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึก"การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 411 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาร่วมกับ สพท.ลำพูนเขต 2 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชนโดยมี นายสุรศักดิ์  จิตนารินทร์ รอง ผอ.สพท.ลำพูนเขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน(3 มิถุนายน2550)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของค่ายย่อย ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของค่ายย่อย ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชา"กิจการลูกเสือโลก"ในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านปวง  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

 

คลิ๊ก

คลิ๊ก

คลิ๊ก

 

แบบ ลส.1

แบบ ลส.2

แบบ ลส.3

แบบ ลส.4

แบบ ลส.5

แบบ ลส.6

แบบ ลส.7

แบบ ลส.8

แบบ ลส.9

แบบ ลส.10

แบบ ลส.11

แบบ ลส.12

แบบ ลส.13

แบบ ลส.14

แบบ ลส.15

แบบ ลส.16

แบบ ลส.17

แบบ ลส.18

แบบ ลส.19

 

สภานายก,อุปนายก,กรรมการบริหาร สลช.ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กรรมการลูกเสือจังหวัด

เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด

ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ,รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

ผู้กำกับ,รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

ผู้กำกับ,รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้กำกับ,รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ผู้กำกับ,รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง

 

อุดมการณ์ของเนตรนารี

คติพจน์ของเนตรนารีสำรอง

คติพจน์ของนน. นญ. นว

คติพจน์ของเนตรนารีทุกประเภท

คำปฏิญาณของเนตรนารีสำรอง

คำปฏิญาณของนน. นญ. นว

กฎของเนตรนารีสำรอง

กฏของนน. นญ. นว

คุณสมบัติผู้บังคับบัญชาเนตรนารี

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเนตรนารี

การจัดหน่วยเนตรนารี

ประเภทของเนตรนารี

เหล่าของเนตรนารี

การเรียกชื่อหมู่เนตรนารี

 

เนตรนารีสำรองใหม่

เครื่องแบบเนตรนารีสำรอง

หมวกเนตรนารีสำรอง

กองเนตรนารีสำรองประกอบด้วย

หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ นร.

เกณฑ์อายุเนตรนารีสำรอง

การทำแกรนด์สลูตนน.สำรอง

พิธีเปิดประชุมกองเนตรนารีสำรอง

พิธีปิดประชุมกองเนตรนารีสำรอง

ผู้ฝึกสอนเนตรนารีสำรอง

ชั้นเนตรนารีสำรอง

เนตรนารีสำรองปีกขวา

เนตรนารีสำรองปีกซ้าย

พิธีประดับปีกขวา

พิธีประดับปีกปีกซ้าย

หัวหน้า,รองหัวหน้าหมู่นนสามัญ

กองเนตรนารีสามัญ

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 กองเนตรนารีวิสามัญ

หมวกเนตรนารีสามัญ ลญ

หมวกเนตรนารีวิสามัญ

การเรียกชื่อหมู่เนตรนารีสามัญ

การเรียกชื่อหมู่เนตรนารี ลญ

ชั้นเนตรนารีสามัญ

ชั้นเนตรนารีวิสามัญ

เครื่องแบบของเนตรนารีสามัญ

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบของเนตรนารีวิสามัญ

เอกสารอ้างอิงรายงานเนตรนารี

แบบรายงานการเนตรนารีประจำปี

นน.11

นน.12

นน 16 (บัตรเนตรนารีสามัญ)

นน.17 (บัตรเนตรนารีลญ.)

นน 18 (บัตรเนตรนารีวิสามัญ)

เพลงมาร์ชเนตรนารี

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีสำรองชาย

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีสำรองหญิง

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีสามัญชาย

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีสามัญหญิง

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารี ลญ.ชาย

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารี ลญ.หญิง

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีวิสามัญชาย

เครื่องแบบผู้กำกับ,รองผู้กำกับเนตรนารีวิสามัญหญิง

โอกาสในการแสดงรหัส

การจับมือซ้ายของลูกเสือ

คติพจน์ของลูกเสือ

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น

วิวัฒนาการการลูกเสือไทย

สัญญาณนกหวีด

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายการผจญภัย

ประเภทกิจกรรมการผจญภัย

ความปลอดภัยในการผจญภัย

ปลอดภัยในกิจกรรมทางบก

ปลอดภัยในยกิจกรรมทางน้ำ

ปลอดภัยในกิจกรรมทางอากาศ

การประเมินผลกิจกรรมผจญภัย

 

 

สะพานลูกระนาดกับต้นไม้

สะพานลิงบนต้นไม้

สะพานกระดก

หอคอยปิระมิด

หอส่งสัญญาณ

กำแพงตาข่าย

ปล่องหนีไฟ

สะพานเชือกเส้นเดียว

สะพานเชือกสองเส้น

แมงมุมไต่ราว

โบว์ลิ่งมหาสนุก

สะพานเชือกของนักบุกเบิก

แพเรือจ้าง

ชิงช้า

สะพานเชือกขนาน

บันไดสวรรค์

กระเช้าลอยฟ้า

ปีนหน้าผา

ตั๊กม้อน้อยทรงตัว

คานเข็มนาฬิกา

 

 

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างคำสั่ง(มีหน้าที่ใดบ้าง)

ตัวอย่างตารางฝึกการค่ายพักแรม 1

ตัวอย่างกำหนดการ

ตัวอย่างคู่มือการเข้าค่ายพักแรม

ตัวอย่างตารางฝึกการค่ายพักแรม 2

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

คู่มือกิจกรรมในการเข้าค่าย

คำกล่าวรายงานการเข้าค่าย

การแบ่งหน้าที่สายตรวจ

แบบบอกตำแหน่งสมาชิกหมู่

คำกล่าวให้โอวาทการเข้าค่าย

ตารางคะแนนระบบหมู่

แผนทีตั้งค่ายโดยสังเขป

การเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมยามว่าง

ตารางคะแนนรวม 

เอกสารประกอบการสอนเงื่อน

ตารางคะแนนเข้าฐานเดินทางไกล

ตารางคะแนนเข้าผจญภัย

ตารางคะแนนตรวจเยี่ยมค่าย

ตารางคะแนนรอบกองไฟ

การจัดหมู่ลูกเสือ

ตารางคะแนนกิจกรรมบุกเบิก

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่

การบุกเบิก

แนวปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม

สิ่งสำคัญในการจัดค่ายพักแรม

ความแตกต่างการประชุมกอง

การแต่งกายขณะปฎิบัติหน้าที่

การประชุมนายหมู่

แผนที่และเข็มทิศ

บทบาทวิทยากรประจำหมู่ที่ดี

ทักษะลูกเสือ

การคาดคะเน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(หาม3คน)

การเดินทางไกล

การผจญภัย

การชุมนุมรอบกองไฟ

การจัดค่ายพักแรม

เงื่อนเชือก

ตัวอย่างการทำสุขาในค่ายฯ

การบรรจุเครื่องหลัง

การชักธง

การชักธงเขียวใหญ่

บันไดเชือก,ปมเชือก,หูเชือก

รอกเชือก

บันไดระนาด(ตะกรุดเบ็ด)

บันไดระนาด(งาขัด)

บันไดระนาด(จูงนาง)

การกางเต็นท์

แผนที่เข็มทิศ

การปฐมพยาบาล

สมอขอนไม้บนดิน

การต้ม,ทอด,ผัด,ปิ้ง

การจุดไม้ขีดไฟ

การใช้และเก็บรักษามีด,ขวาน

กฏจราจรและเครื่องหมายจราจร

การก่อกองไฟ

การแกง

การหุงข้าว

สมอหลุ

สมอ 3,2,1

สมอ 1,2,4

โต๊ะหมู่บูชา

 

 

ราชสดุดี

สร้อยเพลง

พระมงกุฏรำลึก

สยามานุสติ

มาร์ชลูกเสือไทย

วอลซ์วชิรา

วชิราวุธรำลึก

ลูกเสือธีรราช

มาร์ชลูกเสือสัมพันธ

รำวงลูกเสือไทย

ลูกเสือปลูกป่า

โฮคีมาย

คนมีปัญญา

The more we get together

In My Dream

มาลัยค่าย

กฏลูกเสือ

คำปฏิญาณ

ระเบียบแถว

สัญญาณนกหวีด

ท่าพักสี่ท่า

เดินทางไกล

เข้าค่ายพักแรม

ทิศทั้งแปดทิศ

เพื่อนสุขใจ

ลูกเสือร่วมใจ

พักแรมสุขใจ

ยามค่ำ

รอยยิ้มพิมใจ

ทักทาย

เรร่อน

ฟ้าราตรี

สามัคคีร่วมใจ

ยามเราอยู่ด้วยกัน

นกน้อย

โป้ง-โป้ง-โป้ง

เจอะปุ๊บรักปั๊บ

ส้มตำ

ตุ๊ดตู่

มาตามนัด

ไล่ยุง

ผิดนัด

ดอกทานตะวัน

มาร่วมร้องเพลง

ระบำชาวไพร

เราเป็นลูกเสือ

บำเพ็ญตน

ลีลาจราจร

ลูกเสือรวมพลัง

อินกอนยามา(จงเตรียมพร้อม)

ลูกเสือบริการ

ตงมงเหมี่ยวขื่อ

แผ่นดินไทย

ฟ้าลั่น

ไตรรงค์ธงชัย

มอบพวงมาลัย

ลูกเสือร่าเริง

ออกกำลัง

ระบำนางช้าง

หมู่บริการ

ส่งข่าว

เพลินใจชาวดง

ดอกไม้แดนไพร

แว่วเสียงแคน

ไปตลาด

แจวเรือพายเรือ

แสนสุขสันต์

ดอกบัว

สามัคคีชุมนุม

สามัคคีชุมนุม(ร้อง)

ลูกเสืออยู่ไหน

เมดเลย์รำวง

ทะเลสีคราม

เพื่อนสุขใจ

จำได้บ่ (จำข้อยได้บ่)

ไปแอ่วสาว

ยินดีที่รู้จัก

จุ๊ปี้หื้อเมา (เพลงคำเมือง)

จงเตรียมตัว

วันนี้รื่นเริง

ยิ้ม

ทิงโนง

ป้อก้าหมูหน้อย

วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน

ลูกเสือเชียงใหม่

ข้าวโพดสาลี

แหงนดูดาว

วิทยากรเฮฮา

ตรงต่อเวลา

ญวนยาเหล

ลูกเสือรักเมืองไทย

ลูกเสือชาวบ้าน

มอง มองหา

โทน

กังหันต้องลม

โอ้เจ้าช่อดอกรัก

ลูกเสือไชโย

แว่วเสียงซึง(โอ้เมืองเหนือ)

พบเพื่อน

เพื่อน

หนุ่มเคียงคู่สาว

เราคือพี่น้อง

เสียงโทนตีดัง

โอ้เจ้าช่อมาลี

พญาหงษ์

โปรดเถิดทรามวัย

ความเกรงใจ

ความรัก

แม่สะเรียง

กาเอ๋ยกา

ไม่เป็นไร

ก่อนจะจากกันไป

ลูกเสือจับมือ

สดุดีมหาราชา

ขอจงสวัสดี

มหาฤกษ์

แตรเดี่ยว (เตรียม)

แตรเดี่ยว (หน้าเดิน)

เพลงสรรเสริญฯ(ร้อง)

ภูมิแผ่นดิน

คางคก

ฮิปโป

ลูกช้าง ลูกไก่

จงเตรียมตัว

อะลำซำซำ

กิ้งก่ากายสิทธิ์

สวัสดีจ๊ะ

ยูงรำแพน

แท็กซี่

งูกินหาง

ลูกเสือเดินขึ้นเขา

เราคือพี่น้อง

มือ

ลูกเสือว่องไว

ผีเสือ

รอ รอ

ลูกแมว

ควาย

ว่าว

ไอ้โต้ง

จังหวะกัวราช่า

จังหวะชะชะช่า

จังหวะซูลู

จังหวะกลองยาว

จังหวะตะลุง

จังหวะแทงโก้

จังหวะบีกิน

จังหวะมาร์ช

จังหวะรำวง

จังหวะฮอฟบิท

จังหวะเซิ้ง

 

นื้อเพลงลูกเสือ 1  

เนื้อเพลงลูกเสือ 2  

เนื้อเพลงลูกเสือ 3

เนื้อเพลงลูกเสือ 4

เนื้อเพลงลูกเสือ 5

เนื้อเพลงลูกเสือ 6

เนื้อเพลงลูกเสือ 7

เนื้อเพลงลูกเสือ 8

เนื้อเพลงลูกเสือ 9

 

 

 

เครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรม

เครื่องหมายผู้นำยุวกาชาด

เครื่องหมายผู้บริหารยุวกาชาด

เครื่องหมายผู้ให้การอบรมยุวฯ

เครื่องหมายจนท.สภากาชาดไทย

เครื่องหมายเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด

เครื่องหมายกรรมการยุวกาชาด

เครื่องหมายหน้าหมวกผบ.ยุวฯ(ญ)

เครื่องหมายหัวหน้าหน่วย

เครื่องหมายรองหัวหน้าหน่วย

เครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาดหญิง

เครื่องแบบผบ.ยุวกาชาดชาย

เครื่องแบบผบ.ยุวกาชาดหญิง

ธงยุวกาชาด

ธงมาตรฐานใหญ่

ธงมาตรฐานเล็ก

หลักการของยุวกาชาด

วัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

ประเภทของกิจกรรมยุวกาชาด,ระดับของยุวกาชาด

หลักสูตรของยุวกาชาด

การวัดผลกิจกรรมยุวกาชาด

จุดมุ่งหมายของการฝึกระเบียบแถว

วิธีใช้คำสั่งเรียกแถว

วิธีใช้คำสั่ง แถว และท่าตรง

วิธีใช้คำสั่ง ท่าพักตามระเบียบ

วิธีใช้คำสั่ง ท่าพักตามสบาย,พักนอกแถว

วิธีใช้คำสั่ง ถอดหมวก,สวมหมวก

วิธีใช้คำสั่ง แยกแถว,เลิกแถว

การจัดแถว

การจัดแถว "แถวหน้ากระดานแถวเดียว"

การจัดแถว "แถวหน้ากระดานหน่วยปิดระยะ"

การจัดแถว "แถวตอน"

การจัดแถว "แถวครึ่งวงกลม"

การจัดแถว "แถววงกลม"

การจัดแถว "แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง"

การจัดแถว "แถวรัศมีหรือล้อเกวียน"

การเรียกแถว

การชักธงยุวกาชาด

การตรวจและรายงาน

การสงบนิ่ง

เหตุผลที่ไม่ชักธงชาติในการเปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด

 

 

แนวปฏิบัติการตรวจ 1

แนวปฏิบัติการตรวจ 2

แนวปฏิบัติการตรวจ 3

 

คำร้องขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา

คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดใน ร.ร.

ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ใบสมัครเข้าสมาชิกยุวกาชาด

 

ความหมาย Girl Guides

คำขวัญของ Girl Guides

เกียรติของ Girl Guides

คำปฏิญาณของ Girl Guides

วัตถุประสงค์ Girl Guides

การพัฒนาสมาชิก 6 ด้าน

วิธีการของ Girl Guides

ประเภทของสมาชิก

หัวหน้า,รองหัวหน้าหมู่

การเรียกชื่อหมู่ Girl Guides

การประชุมหัวหน้าหมู่

การประชุมลูกหมู่

หมวดและหมู่ Girl Guides

การทำความเคารพ

การแสดงรหัส

เอกสาร Girl Guides

 

 

 

 

 

 

รู้จักกับจังหวัดลำพูน

ประวัติอำเภอลี้

พระนางจามรีผู้สร้างเมืองลี้

ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง

ครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาหนาม

ครูบาวงศ์วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดพระธาตุดวงเดียว

วัดพระธาตุห้าดวง

วัดพระธาตุแท่นคำ

พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่

พระธาตุผาไข่อินแขวน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

แบบอย่างของผู้กำกับ

การอยู่ค่ายของลูกเสือ

ความเข้าใจการลูกเสือ

การคบเพื่อน

อย่าเผลอ

เสภากฎลูกเสือ1

เสภากฎลูกเสือ2

Aim Of Scout

บีดจ์แสดงคุณวุฒิ

การถวายพวงมาลัยพระกร

สวมหมวกปีกกว้าง

ระเบียบข้อบังคับกฏกระทรวง

ทำความเคารพหมวกปีกกว้าง

อบายมุขกับค่ายพักแรม

การบังคับบัญชาของนายหมู่

ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ

 

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

ประวัติความเป็นมาลูกเสือสำรอง

รู้จักลูกเสือสำรอง

ประโยชน์ของกิจการลูกเสือสำรอง

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ลร.

เครื่องหมายสังกัดลูกเสือสำรอง

ลักษณะนิสัยของลูกเสือสำรอง

จัดกิจกรรมสนองลูกเสือสำรอง

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อลูกเสือสำรอง

การทำความเคารพของลูกเสือสำรอง

การทำแกรนด์ฮาวล์

หีบอุปกรณ์ลูกเสือสำรอง

สมุดบันทึกการเล่นส่วนบุคคล

สาระการเรียนรู้ลูกเสือสำรอง

คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือสำรองป.๑

คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือสำรองป.๒

คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือสำรองป.๓

หลักสูตร,วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

หลักสูตรเตรียมสำรอง

กิจกรรมที่1 อนามัย

กิจกรรมที่2 ความสามารถเชิงทักษะ

กิจกรรมที่3 การสำรวจ

กิจกรรมที่4 การค้นหาธรรมชาติ

กิจกรรมที่5 ความปลอดภัย

กิจกรรมที่6 การบริการ

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

กฏของลูกเสือสำรอง

คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

แปลความหมายคำปฏิญาณสำรอง

แปลความหมายกฏลูกเสือสำรอง

สอนลูกเสือสำรองปฏิบัติคำปฏิญาณ

ธงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงสรรเสริญพระบารมี

ปฏิทินการสอนเงื่อนลูกเสือสำรอง

เงื่อนลูกเสือสำรอง

เครื่องหมายลูกเสือสำรอง

พิธีการปกติลูกเสือสำรอง

พิธีการพิเศษลูกเสือสำรอง

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 1

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 2

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 3

พิธีประดับดาวดวงที่ 1

พิธีประดับดาวดวงที่ 2

พิธีประดับดาวดวงที่ 3

เรียนวิชาพิเศษ ลร อย่างไร

เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์

พิธีส่งลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ

เพลงลูกเสือสำรอง

สะกดรอยสำรอง 7 ชนิด

สะกดรอย(ทางถูก)

สะกดรอย(ทางผิด)

สะกดรอย(ที่ซ่อนคำสั่ง)

สะกดรอย(หมดเส้นทาง)

สะกดรอย(แหล่งน้ำข้างหน้า)

สะกดรอย(เขตอันตราย)

สะกดรอย(เลี้ยวขวา)

สะกดรอย(เลี้ยวซ้าย)

เกมลูกเสือสามัญ

วินัยแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คำปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ

รู้จักกับลูกเสือสามัญ

ประวัติ,โครงสร้างกิจการลูกเสือไทย

หลักสูตรลูกเสือสามัญ

การร้องเพลงลูกเสือสามัญ

การวางแผนการฝึกอบรมสามัญ

การปฐมพยาบาล

การเล่นเกมลูกเสือสามัญ

ทักษะลูกเสือสามัญ

ระบบหมู่ลูกเสือสามัญ

แผนที่เข็มทิศ

การผูกแน่น

การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม

การบริหารงานกองลูกเสือสามัญ

การเดินทางไกล

การอยู่ค่ายพักแรม

พิธีการลูกเสือสามัญ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ

พิธีส่งสามัญไปสามัญรุ่นใหญ่

การดำเนินงานกองสามัญรุ่นใหญ่

เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การบรรจุเครื่องหลัง

การกางเต็นท์

การก่อกองไฟ

การประกอบอาหาร

รูปเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลญ.

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

กิจการลูกเสือวิสามัญ

ประวัติกิจการลูกเสือวิสามัญ

วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ

หมู่ลูกเสือวิสามัญ

การปฐมพยาบาล

ระเบียบแถว

กิจกรรมเสี่ยงภัยและการประกันภัย

การเลือกและประเมินอุปกรณ์

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

เพลงลูกเสือวิสามัญ

บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ

คูหาลูกเสือวิสามัญ

คณะกรรมการประจำกองวิสามัญ

แนวการประชุมคณะกรรมประจำกอง

ผังประชุมคณะกรรมประจำกอง

ตัวอย่างการเฃียนวาระการประชุม

วาระการประชุม(จะเขียนอะไร)

ตัวอย่างบันทึกวาระการประชุม

ตัวอย่างลงเวลาคณะกรรมการ

การเฃียนแผนการสอนลูกเสือ

หลักสูตรแกนกลางกก.พัฒนาผู้เรียน

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คำอธิบายกก.พัฒนาผู้เรียน ป.1-6

โครงสร้างกก.พัฒนาผู้เรียน ป.1-6

แนวทางประเมินกก.พัฒนาผู้เรียน

แนวการแบ่งสัดส่วนโครงการสอน

การวัดผลกิจกรรมลูกเสือ

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์

เรื่องการปฐมนิเทศ

เรื่องพิธีเปิดและปิดประชุมกอง

เรื่องประวัติบีพี

เรื่องการแสดงรหัส การจับมือซ้าย

เรื่องคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

แผนการสอนลูกเสือสำรอง

การจัดกก.หลักสูตรเตรียมสำรอง

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่1

แผนลูกเสือสำรอง ป.1

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่2

แผนลูกเสือสำรอง ป. 2

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่3

แผนลูกเสือสำรอง ป. 3

แผนการสอนลูกเสือสามัญ

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือตรี

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือโท

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือเอก

แผนลูกเสือสามัญ ป.4

แผนลูกเสือสามัญ ป.5

แผนลูกเสือสามัญ ป.6

แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หลักสูตรลูกเสือโลก

หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ

หลักสูตรลูกเสือหลวง

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.1

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.2

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.3

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.1

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.2

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.3

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.4

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.5

วิธีการดำเนินการสอบวิชาพิเศษ

แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ

หนังสือขออนุมัติผลการสอบ

หนังสือรับรองผลการสอบ

การประดับสายสะพายลูกเสือ

ความเป็นมาของพิธี

ความสำคัญของพิธี

ขั้นตอนของพิธีสำรวจตัวเอง

ข้อความของพิธีสำรวจตัวเอง

ประโยชน์ของพิธีสำรวจตัวเอง

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :