เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

ข้า  วรพุทธเจ้า

เอา มโนและศิรกราน

 

นบพระภูมิบาลบุญดิเรก

เอกบรมจักรินทร์

 

พระสยามินทร์ 

พระยศยิ่งยง

 

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ รักษา

 

ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 

ขอบันดาล

 

ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ดัง

 

หวังวรหฤทัย 

ดุจถวายชัย  ชโย

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :